?> studio-O - građevinarstvo
Kup Commerce
O namaTrgovinaGrađevinarstvoReferenceGdje smoKontakt
Kup commerce - građevinarstvo
AMF
SISTEMI SUHE GRADNJE
- gips
- kartonske ploče
- žbuke
- profili

AMF
SPUŠTENI STROPOVI
- stropni sistemi
- zaštita od požara
- akustika
- čistoća i higijena
- zvuk, svjetlo
- materijali i dizajn
AMF
UGRADNJA METALNIH VRATA
- metalni dovratnici
- metalna vratna krila
- protupožarna vrata
- protuprovalna vrata

AMF
TOPLINSKE IZOLACIJE
- kamena vuna
- staklena vuna
- XPS
- LDS folije i trake
AMF
VATROZAŠTITA
- protupožarni zidovi
- obloga ventilacijskih kanala
- obloga elektroinstalacija
- protupožarne pjene
- protupožarne staklene stijene
studio O d.o.o. građevinarstvo, trgovina i proizvodnja
31400 Đakovo, P. Preradovića bb, Tel.: 031 84 05 55 | Fax: 031 84 05 54
OIB: 78767368972 | Žiro račun: 2402006-1100534828 ERSTE BANK
E-mail: studio-o@studio-o.hr | www.studio-o.hr